Polisy ubezpieczeniowe OC dla kontraktorów oraz firm IT

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zapewnia ochronę odpowiedzialności firmom, w tym firmom technologicznym oraz firmom z sektora IT, które przetwarzają wrażliwe dane innych osób.

Co to jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej?

Kiedy klient udostępnia swoje wrażliwe dane innej firmie, oczekuje, że ta firma zapewni bezpieczeństwo danych. Jeśli firmie nie uda się zapobiec naruszeniu danych lub cyberatakowi, może stanąć przed sądem. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zapewnia ochronę przed odpowiedzialnością firmom, które nie będą w stanie zapobiec naruszeniu bezpieczeństwa danych lub cyberatakom w firmie klienta. Ubezpieczenie OC dla kontraktorów i firm IT obejmuje koszty prawne procesu sądowego dotyczącego odpowiedzialności cybernetycznej, w tym wszelkie ugody oraz orzeczenia.

Kto powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej czyli ubezpieczenie OC zawodowe?

Wszelkie firmy, które pracują z poufnymi danymi klientów, są narażone na procesy sądowe i powinny korzystać z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Obejmuje to dane klienta lub informacje zastrzeżone. Do tej właśnie kategorii należą na przykład firmy IT oraz firmy technologiczne, instytucje finansowe, firmy zajmujące się opieką zdrowotną a nawet sprzedawcy internetowi.

Większość firm technologicznych w pewnym stopniu pracuje z danymi klientów i dlatego jest podatna na trudne procesy o odpowiedzialność cybernetyczną, które mogą zagrozić ich finansom i reputacji. W rezultacie, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest prawie zawsze częścią ubezpieczenia od błędów i zaniedbań firmy technologicznej oraz IT.

Ważne elementy polisy OC dla firm IT, czyli co obejmuje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej?

Ubezpieczenie OC dla kontraktorów i firm IT pomaga tymże firmom zminimalizować finansowe skutki naruszenia danych lub cyberataku na klienta. Często obejmuje:

– koszt wynajęcia prawnika do obrony firmy IT,

– koszty rozliczenia w przypadku polubownego zakończenia sprawy sądowej,

– odszkodowanie orzeczone przez sąd, w przypadku gdy firma IT zostanie uznana za odpowiedzialną zaniedbań,

– koszty jakie trzeba ponieść w przypadku gdy zostaną nałożone grzywny i kary administracyjne.

Należy się upewnić, że w umowie ubezpieczeniowej są zawarte ważne elementy polisy OC dla firm IT. Dodatkowo, ważnymi elementami pokrywanymi z ubezpieczenia, w przypadku pozwania firmę IT bezpośrednio przez klienta, jest wsparcie w zakresie cyber-wyłudzenia, pokrycie kosztów wszczęcia śledztwa w przypadku ataku hakerów, pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego, usługi monitorowania transakcji finansowych lub innego zabezpieczenia przed oszustwami.

Przeczytaj też: Zapisy, których nie może zabraknąć w polisie OC dla firm IT

W jakim celu stosuje się ubezpieczenie OC zawodowe?

Polisy ubezpieczeniowe od odpowiedzialności zawodowej są zazwyczaj ustalane na podstawie zgłoszonych roszczeń, co oznacza, że polisa obejmuje tylko roszczenia zgłoszone ubezpieczycielowi w okresie obowiązywania polisy. Dokładniej, typowa polisa zapewni odszkodowanie ubezpieczonemu posiadającemu ubezpieczenie OC zawodowe, przed stratami wynikającymi z wszelkich roszczeń zgłoszonych w okresie obowiązywania polisy, z powodu jakiegokolwiek objętego ubezpieczeniem błędu, zaniechania lub zaniedbania popełnionego w postępowaniu zawodowym ubezpieczonego.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here