żywność

Czy chcesz prowadzić sprzedaż żywności wytwarzanej w Twoim gospodarstwie? Taką możliwość daje działalność lokalna, migracyjna i ograniczona. W ramach takiej formy działalności zarówno rolnicy jak i producenci mają możliwość sprzedawać produkty samodzielnie wytwarzane. Chodzi tutaj o produkty takie jak: surowe wyroby mięsne, produkty mleczne, produkty jajeczne, a także gotowe postawy czy przetwory. 

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/dzialalnosc-lokalna-marginalna-i-ograniczona/ 

Działalność lokalna marginalna i ograniczona

Warunkiem uznania działalności lokalnej, marginalnej i ograniczonej jest prowadzenie dostaw do sklepów poza miejsce produkcji. Nie jest to jednak jedyny warunek. Przepisy nie narzucają ograniczenia dotyczącego sprzedaży dla konsumentów. 

W przypadku dostaw dodatkowo obowiązują tygodniowe limity sprzedaży. Za zgodą powiatowego lekarza weterynarii mogą zostać te limity podwyższone (limit 26 ton rocznie jest to górna granica, której nie da się już podnieść).

Zalety działalności marginalnej, ograniczonej i lokalnej

Zaletami działalności marginalnej, ograniczonej i lokalnej są:

  • uproszczone wymagania higieniczne,
  • stosunkowo niskie koszty uruchomienia zakładu,
  • możliwość wykorzystania produktów spoza własnego gospodarstwa,
  • brak ograniczeń ilościowych przy sprzedaży konsumentom.

Co jest niezbędne do prowadzenia tego typu działalności? 

W przypadku kiedy wybierasz taki rodzaj działalności, musisz przygotować dokument potwierdzający prawo do nieruchomości, na której zlokalizowane jest miejsce produkcyjne. Jednak to nie wszystko. Na początek musisz zadbać o wypis planu zagospodarowania przestrzennego, a także decyzji w sprawie warunków zabudowy. Takie sprawi załatwisz w urzędzie miasta lub gminy. W przypadku kiedy  chodzi o nowy obiekt, wówczas architekt do tego uprawniony nanosi obrys planowanej lokacji na mapie projektowej.

Gdzie możesz sprzedawać żywność wyprodukowaną w takim zakładzie?

Obiekty do których będziesz dostarczać żywność muszą znajdować się na:

  • terenie jednego województwa lub na obszarze sąsiadujących z nim powiatów,
  • obszarze miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa położonych na obszarach województw sąsiadujących z województwem, w którym jest prowadzona produkcja.

Zobacz też: http://www.bursztynia.pl/bon-turystyczny-najpopularniejszy-sierpniu/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here