Czym są akcje i jakie rodzaje akcji się wyróżnia

Masz oszczędności i zastanawiasz się, jak je pomnożyć? Możliwości jest wiele, a jedną z nich jest zakup akcji. Dowiedz się, czym są akcje i jakie rodzaje akcji można wyszczególnić, biorąc pod uwagę różne kryteria.

Akcje – co to takiego?

Definicja akcji jest prosta – to papiery wartościowe emitowane przez spółkę akcyjną. Akcje wyróżnia to, że łączą w sobie prawa o charakterze zarówno majątkowym, jak i niemajątkowym. Co to oznacza w praktyce?

Prawa o charakterze:

  • majątkowym – inwestorom przysługuje m.in. prawo do dywidendy, prawo do udziału w podziale majątku spółki (ma to miejsce przy jej likwidacji) oraz prawo do poboru akcji nowej emisji,
  • niemajątkowym – zapewniają każdej osobie, która nabyła akcje (bez względu na ich liczbę), możliwość zabrania głosu podczas zgromadzenia akcjonariuszy.

Z kodeksu spółek handlowych wynika, że każdemu akcjonariuszowi przysługuje też prawo kontroli.

Jakie są rodzaje akcji?

Termin „akcje” ma charakter ogólny. Tymczasem akcjonariusze w swoich portfelach inwestycyjnych mogą posiadać różne rodzaje akcji. Rozróżnienia dokonuje się, biorąc pod uwagę rozmaite kryteria. Przykładowo uwzględniając formę akcji, wyróżnia się akcje imienne i akcje na okaziciela. Nie jest to jednocześnie jedyny stosowany podział.

Rodzaje akcji – imienne i na okaziciela

Akcje na okaziciela to akcje nabywane przez inwestorów m.in. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Po ich zakupie nie jest wydawane pisemne oświadczenie – transakcja jest jedynie odnotowywana w systemie informatycznym.

Przeciwieństwem akcji na okaziciela są akcje imienne. Po zakupie przez inwestora takich akcji konieczne jest przygotowanie pisemnego oświadczenia – tylko osoba w nim wskazana posiada prawa wynikające z tych akcji.

Rodzaje akcji – zwykłe i uprzywilejowane

Obok akcji zwykłych wyróżnia się też akcje uprzywilejowane. Te drugie dają akcjonariuszowi dodatkowe korzyści. Akcje mogą być uprzywilejowane:

  • co do głosu – akcjonariusz uzyskuje prawo do więcej niż jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
  • co do dywidendy – akcjonariuszowi przysługuje dywidenda wyższa niż akcjonariuszom, którzy posiadają zwykłe akcje
  • co do udziału w masie likwidacyjnej – akcjonariusz jest uprzywilejowany, gdy dojdzie do wygaszenia działalności spółki.

Jak widać z powyższego zestawienia, akcje uprzywilejowane odnoszą się zarówno do praw majątkowych, jak i niemajątkowych.

Więcej o podziale akcji można przeczytać tutaj.

Rodzaje akcji – założycielskie

Założyciele spółki wnoszą do niej nie tylko swój kapitał, ale również wiedzę. Z myślą o wynagrodzeniu założycieli spółki emitowane są akcje założycielskie. Często są one też wręczane kluczowym z perspektywy istnienia spółki specjalistom.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here