ADR a transport morski

Doradztwo ADR to złożony proces związany z odpowiednim przygotowaniem procedur, a także nadzorowanie działań w zakresie magazynowania, przeładowywania oraz transportu materiałów niebezpiecznych. Ważne jest również, aby proces ten przebiegał zgodnie z określonymi wymaganiami. Dotyczy to także transportu takich materiałów drogą morską, który pozostaje wciąż relatywnie tanim sposobem przewozu towarów w dużej ilości i o znacznych gabarytach. Statkami transportuje się także ładunki niebezpieczne.

Ładunki niebezpieczne

Do takich ładunków zaliczane są przede wszystkim te wyszczególnione w Międzynarodowym Morskim Kodeksie Towarów Niebezpiecznych. Mogą się wśród nich znaleźć: oleje, gazy, trujące ciecze czy chemikalia, odpady, szkodliwe materiały, ładunki masowe stwarzające chemiczne zagrożenia oraz ładunki masowe stwarzające chemiczne zagrożenia, puste, ale niewyczyszczone opakowania lub cysterny samochodowe itp.

Zasady transportowania towarów drogą morską

Statek powinien zostać przed załadunkiem przygotowany w należyty sposób, a kapitan jest zobowiązany do poinstruowania załogi i wydania pisemnej instrukcji dotyczącej sposobu postępowania z materiałami niebezpiecznymi. Szczególną ostrożność trzeba zachować w przypadku towarów promieniotwórczych. W tym przypadku musi zostać stworzona pisemna instrukcja rzeczoznawcy, która szczegółowo określi właściwości

tych substancji, odpowiedni sposób obchodzenia się z nimi i wszelkie metody mające na celu zapobiegać zagrożeniom, jakie mogą pojawić się podczas podróży. W przypadku gdy statek w trakcie podróży napotka np. na niedogodne warunki atmosferyczne, należy w pierwszej kolejności sprawdzić czy materiały niebezpieczne nie uległy uszkodzeniu, a ich opakowania czy zbiorniki – rozszczelnieniu. Jeśli pojawiły się szkody, należy je jak najszybciej usunąć, oczywiście, jeżeli nie stwarza to bezpośredniego zagrożenia dla załogi i statku. Dopuszczalne są przypadki, kiedy taki towar musi zostać wyrzucony za burtę lub zutylizowany w inny sposób z pewnymi wyjątkami. Po wyładunku należy sprawdzić, czy pomieszczenia zostały całkowicie opróżnione, a w przypadku materiałów radioaktywnych konieczne jest wykonanie badania przez rzeczoznawcę, czy nie doszło do ewentualnego skażenia pomieszczeń bądź ładunków. Warto zaznaczyć, że tego typu czynności powinny zostać wpisane do dziennika okrętowego. Na statku powinno się uniemożliwić dostęp do ładowni oraz innych pomieszczeń, w których znajdują się towary niebezpieczne, osobom, które nie są członkami załogi. Ponadto muszą się na nim znaleźć odpowiednie lekarstwa i sprzęt medyczny.

*szczegółowe zasady transportowania towarów drogą morską warto omówić z doradcą ADR.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here