Czy studia wliczają się do lat pracy

Studia to okres pewnego rodzaju przygotowania do zawodu, który mamy zamiar wykonywać w przyszłości. Pomimo tego, że studia nie mogą być nazwane naszą pracą, w czasie nauki mózg podejmuje duży wysiłek, a my dowiadujemy się wielu istotnych rzeczy. Nie da się zaprzeczyć, iż studia to bardzo istotna kwestia, jeśli chodzi o uprawnienia pracownicze, a co za tym idzie, lata odbytego stażu. Wiele osób nie jest w stanie podjąć pracy w czasie nauki, zwłaszcza jeśli chodzi o studia dzienne. Pozostaje więc pytanie: czy studia wliczają się do lat pracy?

Czy studia wliczają się do lat pracy?

Czy studia wliczają się do lat pracyJeśli chodzi o lata stażu, naukę na uczelniach wyższych można śmiało wliczać w ten okres. Wpływa to także na późniejszy wymiar urlopowy. Bardzo istotną rzeczą jest fakt, iż jedynie ukończone studia (tak samo jest w przypadku szkół zawodowych, liceów czy techników) można w liczyć w staż pracy. Oznacza to, że ten okres nauki musi być potwierdzony dyplomem. Oczywiście do każdego rodzaju szkoły przypisany jest określony czas, który później wpłynie na nasze lata pracy. Jeśli więc ukończymy studia magisterskie, otrzymujemy osiem lat pracy. Dodatkowo jesteśmy coraz bliżej coraz dłuższego czasu urlopu. W sytuacji, w której dana osoba ukończyła pięcioletnie studia, przy rozpoczęciu pracy zawodowej otrzymuje osiem lat do stażu urlopowego. Sprawa, wbrew pozorom, nie jest zbyt skomplikowana.

Wystarczy, aby taka osoba przepracowała kolejne dwa lata. Po tym okresie czasu będzie ona mogła korzystać z pełnego urlopu wypoczynkowego, który oczywiście wynosi aż dwadzieścia sześć dni. Jak można się domyślać, skoro studia wliczane są do lat pracy, będą także wpływać na naszą emeryturę. Jeśli więc chodzi o studia pięcioletnie, jak najbardziej można je wliczać do emerytury, są jednak pewne warunki. Aby móc to zrobić, należy przepracować kolejne piętnaście lat i oczywiście należy posiadać dyplom ukończenia studiów.

Studia zaoczne

Wiele osób zastanawia się także, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o studia zaoczne. Tutaj wszystko wygląda bardzo podobnie jak w przypadku ludzi studiujących na kierunkach dziennych. Po ukończeniu okresu nauki na studiach zaocznych otrzymujemy osiem lat do stażu pracy oraz dwadzieścia dni urlopu, kiedy rozpoczynamy pracę zawodową. Jeśli jednak przepracujemy kolejne dwa lata, podobnie jak w przypadku studiów dziennych, będziemy mogli powiększyć okres urlopu do dwudziestu sześciu dni w ciągu roku. Taki właśnie okres przysługuje osobom, których lata pracy, czyli staż pracy, wynoszą powyżej dziesięciu. Oczywiście już za samo ukończenie studiów otrzymujemy owe dwadzieścia dni urlopu wypoczynkowego.

Szkoły zawodowe

Do każdego rodzaju ukończonej szkoły, jak już wcześniej wspomniano, przypisywany jest określony czas stażu pracy. Wiemy już, że w przypadku studiów jest to osiem lat. Co ze szkołami zawodowymi, liceami oraz technikami? Szkoły zawodowe dają nam trzy lata do stażu pracy, licea cztery, średnie szkoły zawodowe pięć, natomiast szkoły policealne sześć lat. Oczywiście należy pamiętać, że szkoły te możemy wliczać do lat naszej pracy jedynie, gdy zostaną one ukończone przez nas w stu procentach, musimy posiadać dyplom ukończenia. Bardzo ważny jest fakt, iż długości okresu nauki w poszczególnych szkołach nie sumują się.

Tutaj wiele osób myśli błędnie, co może prowadzić do wielu niejasności. Można liczyć jedynie najlepszą dla nas opcję, czyli najdłuższy okres stażu pracy. Co to oznacza? Jeśli przykładowo, na początku ukończyliśmy liceum ogólnokształcące (co daje nam cztery lata pracy), a następnie ukończyliśmy studia wyższe (co daje nam osiem lat pracy), nie możemy powiedzieć, że łącznie mamy dwanaście lat do stażu pracy. Najdłuższy okres to osiem lat po studiach wyższych i to właśnie taką długość stażu pracy otrzymujemy, gdy rozpoczynamy naszą karierę zawodową.

Staż z urzędu pracy

Czy studia wliczają się do lat pracyKolejną dość sporną kwestią, która często jest w stanie wprowadzić w błąd niejedną osobę jest sytuacja, w której podejmujemy się stażu z urzędu pracy po wcześniejszym zgłoszeniu się jako osoba bezrobotna i to, czy może on być wliczany do lat naszej pracy. W przypadku, w którym pobierany jest zasiłek dla osób bezrobotnych przez pewien okres, można to jak najbardziej wliczać do stażu pracy, lecz absolutnie nie należy brać tego pod uwagę, jeśli chodzi o okres zatrudnienia, od którego również zależy nasz urlop. Podobnie jest w przypadku, w którym dana osoba korzysta z przygotowania zawodowego dla osób pełnoletnich, a także sytuacji, w której korzysta ona ze stypendium w czasie szkolenia lub stażu.

Ostatnim elementem, jeśli chodzi o pytanie, czy studia wliczają się do lat pracy, jest bardzo ważny fakt, iż nie należy się martwić o to, że jakiekolwiek przerwy w nauce, tryb, w jakim się uczymy, czas, który upłynął od zakończenia owego okresu nauki do momentu, w którym zdecydowaliśmy się podjąć pracę nie mają żadnego wpływu na zaliczanie danego okresu nauki do lat pracy.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here