Badania wstępne do pracy - jakie

Każdy pracownik przed przyjęciem do pracy winien przejść odpowiednie badania wstępne. Obowiązujące prawo nie pozwoli pracodawcy dopuścić do wykonywania obowiązków osoby, jaka nie ma aktualnego orzeczenia lekarskiego, które poświadcza zdolność do pracy w wyznaczonych warunkach. Badanie wstępne całkowicie musi być wykonane jeszcze przed podjęciem pracy poprzez pracownika. Z tego względu winno się je wykonywać poza miejscem i poza czasem pracy. Badania wstępne są robione przed przyjęciem pracownika do pracy. Mają one natomiast określony czas ważności, po którym należy je ponowić aby wciąż pracować na konkretnym stanowisku. Każde następne badania noszą już miano badań okresowych. Są one zlecane z różnorodną częstością we współzależności od czynników zagrożenia. W związku z tym badania wstępne do pracy – jakie trzeba zrobić?

Wizyta u lekarza medycyny pracy

Badania wstępne do pracy - jakieKażda osoba zaczynająca własną karierę zawodową ma przymus udać się na wizytę do lekarza medycyny pracy. Niezależnie od tego, czy nasza praca to prace biurowe, lub praca ze niekorzystnymi treściami, nie można zacząć pracy bez obecnego potwierdzenia od lekarza medycyny pracy. Żeby zrealizować wizytę u lekarza medycyny pracy należy wykazać odpowiednie skierowanie. Skierowanie do lekarza medycyny pracy wystawia przełożony. Na takim skierowaniu winna odnaleźć się informacja o miejscu pracy wraz z opisem elementów, z jakimi zatrudniony będzie miał styczność. Od tychże danych ponieważ zależy obszar oraz przebieg badań w trakcie wizyty. Jeśli pracownik obecnie choruje lub jest w trakcie leczenia, na wizycie winien pokazać aktualne wyniki badań i powiadomić o stosowanych środkach.

Badania wstępne do pracy – jakie?

Do zrobienia badań wstępnych niezbędne jest skierowanie – pracownik winien uzyskać je od pracodawcy. W dokumencie przełożony musi wykazać elementy otoczenia pracy, więc ewentualne ryzyka pochodzące z obejmowanego stanowiska, np. gwar, praca na wysokościach, praca przy laptopie, zapylenie, kontakt z treściami niekorzystnymi, jazda pojazdem, praca zmianowa. Na tejże bazie lekarz medycyny pracy charakteryzuje obszar, który będą miały badania wstępne do pracy. Jakie badania robi się na określone stanowisko? To zależy. Prócz głównych badań laboratoryjnych (morfologia, OB, ocena moczu), specjalista może polecić badanie okulistyczne, badanie laryngologiczne, pomiar glukozy, spirometrię, badanie neurologiczne oraz inne.

Na bazie wyników badań lekarz medycyny pracy wydaje potwierdzenie o zdolności bądź niezdolności do pracy na określonym stanowisku, które potem należy dać pracodawcy. Dokument stwierdzający zdolnść winien zawierać datę zrobienia następnych badań – tym razem okresowych. Co istotne, koszty wstępnych badań do pracy ponosi przełożony. Gdy zakład pracy nie zawarł umowy z żadnym ośrodkiem lekarskim, pracownik może zrobić badania w każdej instytucji medycyny pracy – natomiast w tym wypadku pracownik wpierw płaci z własnej kieszeni, natomiast właśnie później może domagać się zwrotu wydatków od pracodawcy na bazie rachunku.

Jak często robi się badania medycyny pracy?

Częstość odbywania badań medycyny pracy jest dokładnie ustalona poprzez Kodeks Pracy oraz winna być przestrzegana poprzez każdego pracownika i przełożonego. Do lekarza medycyny pracy musi się udać każdy, kto właśnie rozpoczyna pracę na wskazanym stanowisku. Przed podjęciem pracy na konkretnym stanowisku robione są tak nazywane badania wstępne. Dotyczą one zarówno podejmowania pracy u konkretnego pracodawcy, jak również zmiany miejsca pracy i obszaru pracy na danym stanowisku.

Badania musi zrobić każdy, bez względu na typ wykonywanej pracy. Badaniom ulegają zarówno osoby pracujące fizycznie, mające kontakt z niekorzystnymi substancjami, jak również pracownicy biurowi. Prócz badań wstępnych, pracownicy ulegają badaniom okresowym i badaniom testowym. Wizyty okresowe powinny odbywać się jeszcze przed upływem ważności dotychczasowego zaświadczenia o zdolności do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku.

Ważne badania lekarskie natomiast zmiana pracodawcy

Badania wstępne do pracy - jakiePrzy podejmowaniu kolejnego zatrudnienia nie zawsze należy wykonywać od nowa badania wstępne pracownika. Badania pracownicze wstępne nie muszą być znów robione, kiedy pracownik przyjmowany jest na nowo u tego samego pracodawcy oraz na to samo miejsce w przeciągu 30 dni od momentu rozwiązania ostatniej umowy. Różny przypadek to kiedy pracownik przyjmowany jest u innego pracodawcy, lecz na to samo stanowisko w przeciągu 30 dni po rozwiązaniu ostatniej umowy. Jeśli orzeczenie lekarskie potwierdza brak przeciwwskazań do rozpoczęcia pracy na konkretnym stanowisku w warunkach dokładnie przedstawionych w skierowaniu lekarskim, nie ma potrzeby powtarzać badań wstępnych.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here