Czym są referencje od pracodawcy

Referencje od poprzedniego pracodawcy mogą pomóc w znalezieniu nowej pracy. Stanowią rodzaj opinii na temat pracownika, której celem jest potwierdzenie posiadanych przez niego kompetencji. Mogą przyjąć postać pisemnego dokumentu lub zostać wystawione w formie ustnej.

Referencje od pracodawcy – co to takiego?

Referencje, czyli inaczej list polecający, to nic innego, jak opinia na temat pracownika. Wystawia ją najczęściej były pracodawca lub bezpośredni przełożony, pod kierownictwem którego dana osoba wykonywała obowiązki zawodowe. Referencje stanowią swego rodzaju informację zwrotną, a także rekomendację do nowej pracy. W ich treści znajdują się dane na temat pracownika, które są istotne z punktu widzenia kolejnego pracodawcy. Wśród nich najważniejsze są informacje o posiadanych przez podwładnego cechach charakteru, kompetencjach i predyspozycjach, a także osiągnięciach zawodowych.

Kiedy warto poprosić pracodawcę o wystawienie referencji?

Przepisy prawa nie zobowiązują do wystawiania referencji – ich przygotowanie ma charakter fakultatywny. Pracownik może zwrócić się do pracodawcy o ich sporządzenie, jednak ten zawsze może mu odmówić. Jeśli jednak przełożonego i podwładnego łączyły dobre stosunki, prośba o wystawienie krótkiej opinii prawdopodobnie zostanie rozpatrzona pozytywnie.

Kiedy warto poprosić o wystawienie referencji? Tego typu rekomendacja może pomóc w otrzymaniu nowej pracy zwłaszcza osobom, które nie mają jeszcze bogatego doświadczenia zawodowego. Stanie się tak jednak tylko wtedy, gdy pracodawca wyrazi pozytywną opinię o byłym pracowniku. Warto więc dobrze się zastanowić, czy list polecający faktycznie zwiększy szanse na zdobycie zatrudnienia.

Jeżeli pracownik ma pewność, że referencje zadziałają na jego korzyść, najlepiej, aby zgłosił się po nie w momencie decyzji o odejściu z obecnej pracy lub w trakcie okresu wypowiedzenia. W ten sposób da pracodawcy odpowiednią ilość czasu na przygotowanie rzetelnej opinii.

Jak powinny wyglądać referencje od pracodawcy?

Referencje od pracodawcy są najczęściej wystawiane w formie pisemnego dokumentu. Przyjmuje się, że powinny zawierać kilka podstawowych elementów. Wśród nich znajdują się: miejscowość i data sporządzenia referencji, imię i nazwisko pracownika oraz nazwa pełnionego przez niego stanowiska, daty wyznaczające początek i koniec zatrudnienia podwładnego w danym przedsiębiorstwie oraz imię i nazwisko, nazwa stanowiska oraz podpis osoby, która przygotowała list polecający. Właściwa część referencji dotyczy natomiast oceny pracownika, a więc opisu jego zakresu obowiązków, posiadanych przez niego cech charakteru i kompetencji oraz największych sukcesów zawodowych. Należy przy tym pamiętać, że list polecający musi być wiarygodny, rzetelny i obiektywny, dlatego nie powinien być napisany w formie „laurki” dla pracownika.

Co ciekawe, referencje mogą mieć też formę ustną. Ich przekazanie polega wówczas na rozmowie telefonicznej między byłym i nowym pracodawcą. Decydując się na taką formę wystawienia opinii, należy zapytać poprzedniego przełożonego o zgodę na udostępnienie jego numeru telefonu.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here